Stugans tillgänglighet

Nedan finner ni  stugans tillgänglighet för både vinter och sommar 2022/2023.

Ett "X" innebär att stugan är uthyrd.


Vinter 2022/2023


VECKA
49
50
51
52
53
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Lägenhet 2X
X
Xx

X
X
X
XGästlägenhetX
X
XX

X
X

X
Sommar 2023


VECKA
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Lägenhet 2


Gästlägenhet