Stugans tillgänglighet

Nedan finner ni  stugans tillgänglighet för både vinter och sommar 2018/2019.

Ett "X" innebär att stugan är uthyrd.


Vinter 2018 & 2019


VECKA
49
50
51
52
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Lägenhet 2X
XX

X
X
X
X

XX

GästlägenhetX
X

X
X
X


X


Sommar 2019


VECKA
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Lägenhet 2


Gästlägenhet